Czym jest Outsourcing?

Sam termin jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych .

W modelu biznesowym outsourcing IT to efektywna strategia zarządzania przedsiębiorstwem,
której istotą jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów usługodawcy zewnętrznemu, specjalizującemu się w danej dziedzinie w tym przypadku w informatyce.

Taka metoda działania pozwala firmie lepiej skupić się na swojej głównej działalności i rozwijaniu w branży w której działa a obszar IT powierzyć firmie posiadającej dużo większe doświadczenie w tej dziedzinie a także posiadającej odpowiednią kadrę informatyczną.

Z racji że informatyka jest obszarem który ma olbrzymie znaczenie dla całości procesów zachodzących w firmie szczególnie ważne jest by zajmowały się tym osoby wyspecjalizowane tej dziedzinie.

Zalety jakie daje outsourcing IT:

  • koncentracja na podstawowej działalności firmy
  • brak problemów związanych z czasową nieobecnością pracowników działu IT w firmie
  • brak kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia i utrzymania
  • dostęp do kadry specjalizującej się w dziedzinie IT
  • wysokie parametry w zakresie ciągłości działania biznesu
  • gwarancja wysokiej i zawsze aktualnej wiedzy
  • stała niska stawka ryczałtu za utrzymanie infrastruktury IT
  • w zależności od umów nawet całodobowe wsparcie specjalistów
  • możliwość zawierania umów o zachowaniu poufności

Zakres umowy outsourcingowej dopasowujemy do potrzeb każdego Klienta na podstawie różnych danych takich jak: zakres opieki informatycznej, wielkości zasobów IT, rodzaju oprogramowania wykorzystywanego przez firmę czy czasu reakcji na awarię.

Obsługiwanych firm

Zrealizowanych projektów